Turvallisuus

TURVALLISUUSKATSAUS

Bertil ymmärtää, että korkea turvallisuustaso on elintärkeä sekä asiakkaidemme että itsemme suojelemiseksi. Johtuen siitä, että Bertil käsittelee rahatapahtumia ja on tietoinen arkaluontoisista tiedoista, koko järjestelmä on suunniteltu pitäen silmällä tietojen rehellisyyttä, tietoturvaa ja luotettavuutta.

Kaikki arkaluontoiset tiedot on tallennettu salatussa muodossa avaimella, jonka ainoastaan asiakas tietää. Kaikkien tälläisten tietojen turvallisuuden takaamiseks asiakkaan on annettava salasanansa tällaisia tietoja edellyttävien tapahtumien suorittamiseksi.

Bertil salaa kaiken tiedonsiirron asiakkaidensa ja palvelimiensa välillä SSL-tekniikan avulla.

Bertil pyrkii vähentämään internetsivuston kaatumisriskiä käyttämällä useita varmentavia palvelimia. Tämä minimoi ajoitettujen käyttökatkosten tarpeen ja vähentää ajoittamattomien seisokkien riskiä.

Koska Bertil käsittelee arkaluontoisia tietoja, kuten tilisaldoja ja -tapahtumia, kaikenlainen tietojen menettäminen olisi kohtalokasta. Bertil on kaksi eri järjestelmää, joita käytetään riskien hallintaan. Kaikista tiedoista otetaan päivittäin varmuuskopiot ja kaikki toimet tutkitaan jatkuvasti sivun ulkopuolisen koneen avulla.

Bertil takaa kaikkien voittojen maksun varaamalla mahdolliset kokonaistappiot molemmilta osapuolilta, kunnes veto on saatu sovittua. Tämä summa varataan asiakkaan Bertil-tililtä, kunnes tulos on tarkistettu ja voitot asianmukaisesti jaettu.

Bertil käyttää kahta riippumatonta lähdettä tulosten tarkistamiseen mahdollisten virheellisten tietojen eliminoimiseksi. Voittoja ei makseta, ennen kuin molemmat osapuolet ovat vahvistaneet tuloksen.

TIETOTURVA

Kaikki arkaluontoiset tiedot tallennetaan sisäiseen tietokantaan ja salataan ohjelmistoavaimella, jonka vain asiakas tietää. Tähän tietokantaan ei pääse käsiksi ulkopuolelta, ja se on yhdistetty erilliseen sisäiseen verkkoon eikä ole siksi samassa fyysisessä piirissä kuin käyttäjän käytettävissä olevat edustapalvelimet. Kun tapahtuman suorittamiseen tarvitaan tietoja, käyttäjältä pyydetään tätä salasanaa (jolla salataan tiedot); sitten edustapalvelin ohjaa erityisen tietoliikennemoduulin suorittamaan tapahtuman sekä antaa salasanan.

Liittymämoduuli, joka on ainoa pääsykeino sisäiseen tietokantaan, lähettää nämä ohjeet tietokannalle, jokapuolestaan salaa vaaditut tiedot ja suorittaa tapahtuman käyttäjän antaman salasanan avulla.

Tämä käytäntö saattaa näyttää monimutkaiselta ja tarpeettomalta, mutta se on suunniteltu sen varmistamiseksi, ettei mitään arkaluonteisia tietoja pääse edes hetkeksi tallentumaan ympäristöön, josta on yhteys ulkomaailmaan. Tämä tarkoittaa puolestaa sitä, että vaikka jokin Bertil palvelimista vaarantuisi, tunkeutuja ei pystyisi saamaan käsiinsä mitään arkaluontoisia tietoja. Lisäksi salaus vain asiakkaan tietämällä avaimella minimoi sisäisen petoksen riskin.

LUOTETTAVUUS

Järjestelmämme takaa korkean luotettavuuden, koska se on suunniteltu siten, että jokainen moduuli voidaan skaalata itsenäisesti. Näin ollen on mahdollista pitää useita varmentavia palvelimia, mikä minimoi ajoitettujen käyttökatkosten tarpeen ja vähentää ajoittamattomien pysäytysten riskin.

TIETOJEN TALLESSAPITO

Koska Bertil käsittelee tärkeitä ja kriittisiä tietoja, kuten tilisaldoja ja -tapahtumia, kaikenlainen tietojen menettäminen olisi kohtalokasta. Bertil on kaksi eri järjestelmää, joita käytetään riskien hallintaan. Kaikista tiedoista otetaan päivittäin varmuuskopiot ja kaikki toimet tutkitaan jatkuvasti sivun ulkopuolisen koneen avulla. Sen lisäksi, että Bertil on käytössään menetelmät kaikista järjestelmävioista palautumiseksi, Bertil voi myös siirtää toiminnot toiseen paikkaan ollessasi online-tilasssa.

Käytämme evästeitä ja IP-osoitettasi parantaaksemme käyttökokemustasi sivullamme