Sikkerhet

SIKKERHETSOVERSIKT

Bertil forstår at høyeste sikkerhetsnivå er nødvendig for å kunne beskytte både oss og våre kunder. Ettersom Bertil håndterer monetære transaksjoner og følsom informasjon, har hele systemet blitt utviklet med høyeste krav på sikkerhet, integritet og pålitelighet.

All følsom data lagres i en form som er kryptert med kundens eget passord. For å kunne garantere datasikkerheten kreves det at brukeren oppgir passord ved transaksjoner der tilgang til data er nødvendig.

Etter innlogging er skjer all kommunikasjon mellom Bertil og brukerens data i kryptert form (128-bit SSL).

Bertil har flere overfladiske servere for å minimere risikoen for driftsavbrudd og behovet for planlagt vedlikehold av systemet.

Det minste tap av følsom data, som transaksjoner og kontobalanser, er veldig alvorlig og får ikke skje. Derfor har Bertil to system på plass for å håndtere denne risikoen. Daglige sikkerhetskopier tas av hele databasen og alle transaksjoner reflekteres kontinuerlig til en server en annen plass.

Utbetaling av gevinster garanteres ved at begge partenes innsatser reserveres for hvert spill.

DATASIKKERHET

All følsom data er kryptert med brukernes eget passord og lagres i den interne databasen. Denne databasen kan ikke nås fra utsiden. Den er koblet til et separat nettverk som er skilt fra de offentlige serverne. Når tilgang til brukerens personlige data er nødvendig for å utføre en transaksjon blir brukeren bedt om å skrive inn passord (som brukes til å dekryptere dataen). Serverne kaller da en spesiell kommunikasjonsmodul for å behandle instruksjonene.

Grensesnittsmodulen er den eneste komponenten som har kontakt med den interne databasen. Denne modulen formidler instruksjon til databasen, som i sin tur benytter det brukerangitte passordet for å dekryptere de nødvendige dataene og utføre transaksjonen.

Hele denne prosedyren er utformet for å forsikre at ikke en brøkdels følsom informasjon, ikke for ett sekund, finnes lagret i et miljø som er koblet til den ytre verden. Dette innebærer at selvom en av Bertils servere utsettes for innbrudd kan ikke inntrengeren komme i direkte kontant med følsom data. Videre betyr dette at bruken av kryptering, med nøkkel som kun er kjent for den berørte kunden, at risikoen for intern svindel ikke er eksisterende.

DRIFTSSIKKERHET

Takket være at hver modul i systemet er skalerbar uavhengig av de andre, kan vi spre belastningen over flere servere. På denne måten minimeres behovet for planlagte vedlikehold og risikoen for driftsavbrudd.

HÅNDTERING AV DATA

Det minste tap av følsom data, som transaksjoner og kontobalanser, er veldig alvorlig og får ikke skje. Derfor har Bertil to system på plass for å håndtere denne risikoen. Daglige sikkerhetskopier tas av hele databasen og alle transaksjoner reflekteres kontinuerlig til en server en annen plass. I tillegg til muligheten for å gjenopprette systemet ved feil, er Bertil også klar til å flytte virksomheten til et alternativt sted uten å måtte slå av tjenesten.

Vi lagrer cookies i nettleseren din og din IP address for å gi deg en bedre opplevelse på nettstedet vårt.